clamav upgrade permissions

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Fri Sep 4 11:45:11 UTC 2020


Hi,
Thanks Kenneth! Shame on me ☺
I was looking for permissions problems and didn't notice:

MailScanner expecting clamd-socket and Clam has: clamd.socket

Now it works like like a charm!

Kind Regards
Marek

From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Kenneth Hansen
Sent: Friday, September 4, 2020 1:24 PM
To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
Subject: Re: clamav upgrade permissions

Hi
It would seem as if MailScanner is expecting the docker to be located at /var/run/clamav/clamd-socket

Your clam AV configuration does however use /var/run/clamav/clamd.socket

Have you tried to change the clam AV configuration to use /var/run/clamav/clamd-socket

Regards
Kenneth Hansen

On Fredag, September 04, 2020 13:19 CEST, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl<mailto:marek.gorny at bolix.pl>> wrote:


Hi,
I have OpenSUSE 15.2 with MailScanner version 5.3.3

I have upgraded to ClamAV 0.102.4 from sources.
After upgrade there is problem with permissions issue:

MailScanner --lint: Cannot find Socket (/var/run/clamav/clamd-socket) Exiting! at /usr/share/MailScanner/perl/MailScanner/SweepViruses.pm line 2308.
MailScanner[5008]: Cannot find Socket (/var/run/clamav/clamd-socket) Exiting!

If anyone could help me I would appreciate it :)

MailScanner is run as postix

/var/run/clamav # ls -la
total 4
drwxr-xr-x 2 clamav mtagroup 100 Sep 4 12:28 .
drwxr-xr-x 29 root  root   900 Sep 4 12:28 ..
srw-rw-rw- 1 clamav clamav   0 Sep 4 12:25 clamd.ctl
-rw-rw-r-- 1 clamav clamav   5 Sep 4 12:28 clamd.pid
srw-rw---- 1 clamav mtagroup  0 Sep 4 12:28 clamd.socket

# cat /etc/group | grep clam
mtagroup:x:1001:vscan,mail,wwwrun,postfix,clamav
clamav:x:1002:postfix


# cat /usr/local/etc/clamd.conf | grep Local
LocalSocket /var/run/clamav/clamd.socket
LocalSocketGroup mtagroup
LocalSocketMode 660


Kind Regards

Marek Górny

[Bolix]
[BO_Lokalizacja]

[RODO]<https://bolix.pl/pl/page/14>

[Teraz_Polska]<https://bolix.pl/pl/open-file/1098>

[Facebook]<https://www.facebook.com/bolixsa>


UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las]Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email

[Bolix]

[BO_Lokalizacja]    [RODO] <https://bolix.pl/pl/page/14>  [Teraz_Polska] <https://bolix.pl/pl/open-file/1098>
[Facebook]<https://www.facebook.com/bolixsa>

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20200904/8d6e1fb3/attachment.html>


More information about the MailScanner mailing list