Re: clamav upgrade permissions

Kenneth Hansen kenneth at khansen-it.dk
Fri Sep 4 11:24:26 UTC 2020


Hi
It would seem as if MailScanner is expecting the docker to be located at /var/run/clamav/clamd-socket

Your clam AV configuration does however use /var/run/clamav/clamd.socket

Have you tried to change the clam AV configuration to use /var/run/clamav/clamd-socket

Regards
Kenneth Hansen

On Fredag, September 04, 2020 13:19 CEST, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl> wrote:
  
Hi,

I have OpenSUSE 15.2 with MailScanner version 5.3.3


 
I have upgraded to ClamAV 0.102.4 from sources.

After upgrade there is problem with permissions issue:


 
MailScanner --lint: Cannot find Socket (/var/run/clamav/clamd-socket) Exiting! at /usr/share/MailScanner/perl/MailScanner/SweepViruses.pm line 2308.

MailScanner[5008]: Cannot find Socket (/var/run/clamav/clamd-socket) Exiting!


 
If anyone could help me I would appreciate it :)


 
MailScanner is run as postix


 
/var/run/clamav # ls -la

total 4

drwxr-xr-x  2 clamav mtagroup 100 Sep  4 12:28 .

drwxr-xr-x 29 root   root     900 Sep  4 12:28 ..

srw-rw-rw-  1 clamav clamav     0 Sep  4 12:25 clamd.ctl

-rw-rw-r--  1 clamav clamav     5 Sep  4 12:28 clamd.pid

srw-rw----  1 clamav mtagroup   0 Sep  4 12:28 clamd.socket


 
# cat /etc/group | grep clam

mtagroup:x:1001:vscan,mail,wwwrun,postfix,clamav

clamav:x:1002:postfix


 

 
# cat /usr/local/etc/clamd.conf | grep Local

LocalSocket /var/run/clamav/clamd.socket

LocalSocketGroup mtagroup

LocalSocketMode 660


 

 
Kind Regards


 
Marek Górny


UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION:  The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. 
 Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email


 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20200904/c1bcf727/attachment.html>


More information about the MailScanner mailing list