upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Sat Oct 24 18:02:43 UTC 2015


He
Glad to be here, my first mail so Welcome Everyone.
I try to upgrade MailScanner  4.84.6 to 4.85.2-3 and have some errors.
My system is SUSE 13.1 with postfix 2.9.6
My configuration and installation log is in attachments
I used install.sh script with optin to skip install MTA (i already have postfix installed)


Regards
Marek Górny

[Bolix]

Bolix SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec, Poland
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiązań budowlanych.

[Bolix_Kampania] <http://www.chemiabudowlana.info/rankingi/ranking_producentow_systemow_ocieplen_2015/index>________________________________

Nr KRS: 0000230009  - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION:  The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20151024/46ab1621/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mailscanner-install.log
Type: application/octet-stream
Size: 230604 bytes
Desc: mailscanner-install.log
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20151024/46ab1621/attachment-0001.obj>
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: Version.txt
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20151024/46ab1621/attachment-0002.txt>
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: lint.txt
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20151024/46ab1621/attachment-0003.txt>


More information about the MailScanner mailing list