Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Mon Sep 4 11:15:10 UTC 2017


with postfix.service stoped:

netstat -lpn | grep 25
udp    0   0 fe80::250:56ff:fea6:123 :::*                2235/ntpd
udp    0   0 fe80::250:56ff:fea6:123 :::*                2235/ntpd
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   19302 1599/perl      /var/opt/f-secure/fsma//run/1.3.6.1.4.1.2213.45.1.1253
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   25603 2138/fsaua     /var/opt/f-secure/fsaua//run/fsaua_socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   25604 2138/fsaua     /var/opt/f-secure/fsaua//run/api_socket_simplified
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   25155 2039/cupsd     /run/cups/cups.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   25995 2714/clamd     /var/run/clamav/clamd-socket


and when postfix.service is started:
netstat -lpn | grep 25
tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN   31008/master
udp    0   0 fe80::250:56ff:fea6:123 :::*                2235/ntpd
udp    0   0 fe80::250:56ff:fea6:123 :::*                2235/ntpd
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   19302 1599/perl      /var/opt/f-secure/fsma//run/1.3.6.1.4.1.2213.45.1.1253
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   25603 2138/fsaua     /var/opt/f-secure/fsaua//run/fsaua_socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   25604 2138/fsaua     /var/opt/f-secure/fsaua//run/api_socket_simplified
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   25155 2039/cupsd     /run/cups/cups.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   25995 2714/clamd     /var/run/clamav/clamd-socket
Marek Górny


-----Original Message-----
From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Antony Stone
Sent: Monday, September 4, 2017 1:05 PM
To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
Subject: Re: Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening

On Monday 04 September 2017 at 12:57:52, Marek Górny wrote:

> On my "prod version" OpenSUSE 13.2 with MailScanner 4.85.2
> postfix.service is disabled:

> and port 25 is listening:
>
> netstat -an |grep 25
> tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN

Please add a "p" option and show us the output (as root):

# netstat -lpn | grep 25


Antony.

--
Heisenberg, Gödel, and Chomsky walk in to a bar.
Heisenberg says, "Clearly this is a joke, but how can we work out if it's funny or not?"
Gödel replies, "We can't know that because we're inside the joke."
Chomsky says, "Of course it's funny. You're just saying it wrong."

                          Please reply to the list;
                             please *don't* CC me.


--
MailScanner mailing list
mailscanner at lists.mailscanner.info
http://lists.mailscanner.info/mailman/listinfo/mailscanner

[Bolix]

Bolix SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec, Poland
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiązań budowlanych.

[Bolix_Teraz_Polska]<https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-laureatem-teraz-polska/75>

________________________________

Nr KRS: 0000230009 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email


More information about the MailScanner mailing list