Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Mon Sep 4 10:57:52 UTC 2017


Ok, all clear, maybe I did not explain clearly..

On my "prod version" OpenSUSE 13.2 with MailScanner 4.85.2 postfix.service is disabled:

systemctl status postfix.service
postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; disabled)
  Active: inactive (dead)

and port 25 is listening:

netstat -an |grep 25
tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN

and I don't have to run postfix.service to listen on 25
only have to run mailscanner.service

On "new version" when postfix.service is dead no listening on port 25
I have to run postfix and mailscanner services..


Regards
Marek Górny

-----Original Message-----
From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Antony Stone
Sent: Monday, September 4, 2017 12:36 PM
To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
Subject: Re: Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening

On Monday 04 September 2017 at 12:29:05, Marek Górny wrote:

> Hi,
> I have a MailScanner 5.0.6-4 with postfix 3.2.0 on OpenSUSE Leap 42.3
> Problem is when I disable postfix service and run mailscanner service
> then port 25 not listening (telnet localhost 25 Connection refused) I
> have to start postfix service (systemctl start postfix.service) to
> listen on port 25. What i've done wrong, I may have missed something?

Nothing is wrong. This is completely normal.

MailScanner makes no attempt to speak (or listen to) SMTP; this was one of the design objectives.

The way the system works is:

1. MTA (Postfix in your case) listens for incoming mail on SMTP port 25 2. Any received mail is placed in a queue directory (not delivered) 3. MailScanner monitors the queue directory and processes anything it finds there 4. Acceptable mail is moved by MailScanner to a different queue directory 5. A second postfix instance delivers mail from the second queue directory to the intended recipients (internal or external, as the case may be)

I hope that helps,


Antony.

--
"Life is just a lot better if you feel you're having 10 [small] wins a day rather than a [big] win every 10 years or so."

 - Chris Hadfield, former skiing (and ski racing) instructor

                          Please reply to the list;
                             please *don't* CC me.


--
MailScanner mailing list
mailscanner at lists.mailscanner.info
http://lists.mailscanner.info/mailman/listinfo/mailscanner

[Bolix]

Bolix SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec, Poland
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiązań budowlanych.

[Bolix_Teraz_Polska]<https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-laureatem-teraz-polska/75>

________________________________

Nr KRS: 0000230009 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email


More information about the MailScanner mailing list