SA complaints

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Tue Nov 14 09:12:48 UTC 2017


Hi,
On openSUSE Leap 42.3 with MailScanner 5.0.6 , Postfix 3.2.0, SA 3.4.1 and perl 5.18.2 I have error:

You want to use SpamAssassin but have not installed it. at /usr/share/MailScanner/perl/MailScanner/SA.pm line 170.
I will run without SpamAssassin for now, you will not detect much spam until you install SpamAssassin. at /usr/share/MailScanner/perl/MailScanner/SA.pm line 171.
WARNING: You are trying to use the Processing Attempts Database but your DBI and/or DBD::SQLite Perl modules are not properly installed! at /usr/sbin/MailScanner line 1745.
ERROR: Could not connect to SQLite database /var/spool/MailScanner/incoming/Processing.db, either I cannot write to that location or your SQLite installation is screwed. at /usr/sbin/MailScanner line 1756.
Using locktype = posix

spamassassin -D -lint looks fine to me

rights to Processing.db file:
-rw------- 1 postfix postfix 4096 Nov 13 15:18 /var/spool/MailScanner/incoming/Processing.db

DBI and SQLite version:
perl-DBI-1.628-8.11.x86_64
perl-DBD-SQLite-1.50-3.11.x86_64


Any advice, please ?
Thanks
Marek

[Bolix]

Bolix SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec, Poland
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiązań budowlanych.

[Bolix_Teraz_Polska]<https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-laureatem-teraz-polska/75>

________________________________

Nr KRS: 0000230009  - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION:  The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20171114/a6626d5e/attachment.html>


More information about the MailScanner mailing list