upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3

Peter Lemieux mailscanner at replies.cyways.com
Sat Oct 24 20:33:55 UTC 2015


I don't know if an RPM is going to notice modules installed via CPAN. I 
always use the RPM versions of missing modules like perl-Inline and 
perl-Mail-IMAPClient:

http://pkgs.org/centos-6/repoforge-i386/perl-Inline-0.45-1.el6.rf.noarch.rpm.html

http://pkgs.org/download/perl-Mail-IMAPClient

Peter


On 10/24/2015 04:19 PM, Marek Górny wrote:
> During RPM install still looking for modules which are already installed?
>
> mail:/home/margor/pakiety/MailScanner-4.85.2-3 # rpm -ivh
>
> QuickInstall-SuSE.txt      README
> install.sh            mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm
>
> mail:/home/margor/pakiety/MailScanner-4.85.2-3 # rpm -ivh
> mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm
>
> warning: mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID
> a7bad773: NOKEY
>
> error: Failed dependencies:
>
>     perl(Inline::C) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
>     perl(Mail::IMAPClient) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
> cpan[1]> install Inline::C
>
> Reading '/root/.cpan/Metadata'
>
>  Database was generated on Sat, 24 Oct 2015 16:17:02 GMT
>
> Inline::C is up to date (0.76).
>
> cpan[2]> install Mail::IMAPClient
>
> Mail::IMAPClient is up to date (3.37).
>
> cpan[3]> exit
>
> Terminal does not support GetHistory.
>
> Lockfile removed.
>
> mail:/home/margor/pakiety/MailScanner-4.85.2-3 # rpm -i
> mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm
>
> warning: mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID
> a7bad773: NOKEY
>
> error: Failed dependencies:
>
>     perl(Inline::C) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
>     perl(Mail::IMAPClient) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
> *Marek Górny*
>
> *From:*MailScanner [mailto:mailscanner-bounces at lists.mailscanner.info] *On
> Behalf Of *Jerry Benton
> *Sent:* Saturday, October 24, 2015 9:14 PM
> *To:* MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
> *Subject:* Re: upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3
>
> Yes.
>
>
> -
>
> Jerry Benton
>
> www.mailborder.com <http://www.mailborder.com>
>
>   On Oct 24, 2015, at 3:09 PM, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl
>   <mailto:marek.gorny at bolix.pl>> wrote:
>
>   So all packages listed below are needed before installation
>   <http://www.bing.com/search?q=so+packages+listed+below+are+needed+before+installation&FORM=AWRE>?
>
>   mail:/home/margor/pakiety/MailScanner-4.85.2-3 # rpm -ivh
>   mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm
>
>   warning: mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature,
>   key ID a7bad773: NOKEY
>
>   error: Failed dependencies:
>
>       man-pages is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
>       man-pages-overrides is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
>       perl(Inline::C) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
>       perl(Mail::IMAPClient) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
>       zip is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
>
>   *Marek Górny*
>
>   *Specjalista****ds.**informatyki**/*
>
>   *IT Specialist*
>
>   GSM.: +48 606 775 440
>
>   Tel.: +48 33 475 06 45
>
>   Fax.: +48 33 475 06 12
>
>   E-mail:marek.gorny at bolix.pl <mailto:marek.zajac at bolix.pl>
>
>   www.bolix.pl <http://www.bolix.pl/>
>
>   www.bolixhd.pl <http://www.bolixhd.pl/>
>
>   www.ocieplenia.com.pl <http://www.ocieplenia.com.pl/>
>
>   *From:*MailScanner [mailto:mailscanner-bounces at lists.mailscanner.info]*On
>   Behalf Of*Jerry Benton
>   *Sent:*Saturday, October 24, 2015 8:41 PM
>   *To:*MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info
>   <mailto:mailscanner at lists.mailscanner.info>>
>   *Subject:*Re: upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3
>
>   What is the error return when you try to install the RPM? (Don’t use the
>   install script again, just try to install the RPM)
>
>
>   -
>
>   Jerry Benton
>
>   www.mailborder.com <http://www.mailborder.com/>
>
>     On Oct 24, 2015, at 2:38 PM, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl
>     <mailto:marek.gorny at bolix.pl>> wrote:
>
>     I used install.sh script
>
>     *Marek Górny*
>
>     *From:*MailScanner
>     [mailto:mailscanner-bounces at lists.mailscanner.info]*On Behalf Of*Jerry
>     Benton
>     *Sent:*Saturday, October 24, 2015 8:36 PM
>     *To:*MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info
>     <mailto:mailscanner at lists.mailscanner.info>>
>     *Subject:*Re: upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3
>
>     Did you use the install script or did you just install the RPM?
>
>
>     -
>
>     Jerry Benton
>
>     www.mailborder.com <http://www.mailborder.com/>
>
>       On Oct 24, 2015, at 2:02 PM, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl
>       <mailto:marek.gorny at bolix.pl>> wrote:
>
>       He
>
>       Glad to be here, my first mail so Welcome Everyone.
>
>       I try to upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3 and have some errors.
>
>       My system is SUSE 13.1 with postfix 2.9.6
>
>       My configuration and installation log is in attachments
>
>       I used install.sh script with optin to skip install MTA (i already
>       have postfix installed)
>
> Bolix
>
> *Bolix SA*
> Ul. Stolarska 8
> 34-300 Żywiec, Poland
> Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
> specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
> Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości
> rozwiązań budowlanych.
>
> Bolix_Kampania
>
> <http://www.chemiabudowlana.info/rankingi/ranking_producentow_systemow_ocieplen_2015/index>
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> Nr KRS: 0000230009 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
> VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697
>
> *UWAGA: *Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
> podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
> przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
> przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
> podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
> osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
> korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
> nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.*
>
> ATTENTION: *The information transmitted is intended only for the person or
> entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
> material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking
> of any action in reliance upon, this information by person or entity other
> than the intended recipient is not permitted. If you received this in error,
> please contact the sender and delete the material from any computer.
>
> Las Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider
> the Environment before printing this Email
>
>
>
>
>


More information about the MailScanner mailing list