upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Sat Oct 24 20:19:44 UTC 2015


During RPM install still looking for modules which are already installed?

mail:/home/margor/pakiety/MailScanner-4.85.2-3 # rpm -ivh
QuickInstall-SuSE.txt      README              install.sh            mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm
mail:/home/margor/pakiety/MailScanner-4.85.2-3 # rpm -ivh mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm
warning: mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID a7bad773: NOKEY
error: Failed dependencies:
    perl(Inline::C) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
    perl(Mail::IMAPClient) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch


cpan[1]> install Inline::C
Reading '/root/.cpan/Metadata'
 Database was generated on Sat, 24 Oct 2015 16:17:02 GMT
Inline::C is up to date (0.76).

cpan[2]> install Mail::IMAPClient
Mail::IMAPClient is up to date (3.37).

cpan[3]> exit
Terminal does not support GetHistory.
Lockfile removed.
mail:/home/margor/pakiety/MailScanner-4.85.2-3 # rpm -i mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm
warning: mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID a7bad773: NOKEY
error: Failed dependencies:
    perl(Inline::C) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
    perl(Mail::IMAPClient) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch

Marek Górny

From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Jerry Benton
Sent: Saturday, October 24, 2015 9:14 PM
To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
Subject: Re: upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3

Yes.

-
Jerry Benton
www.mailborder.com<http://www.mailborder.com>On Oct 24, 2015, at 3:09 PM, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl<mailto:marek.gorny at bolix.pl>> wrote:

So all packages listed below are needed before installation<http://www.bing.com/search?q=so+packages+listed+below+are+needed+before+installation&FORM=AWRE>?


mail:/home/margor/pakiety/MailScanner-4.85.2-3 # rpm -ivh mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm
warning: mailscanner-4.85.2-3.noarch.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID a7bad773: NOKEY
error: Failed dependencies:
    man-pages is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
    man-pages-overrides is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
    perl(Inline::C) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
    perl(Mail::IMAPClient) is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch
    zip is needed by mailscanner-4.85.2-3.noarch

Marek Górny
Specjalista ds. informatyki/
IT Specialist
GSM.: +48 606 775 440
Tel.: +48 33 475 06 45
Fax.: +48 33 475 06 12
E-mail: marek.gorny at bolix.pl<mailto:marek.zajac at bolix.pl>
www.bolix.pl<http://www.bolix.pl/>
www.bolixhd.pl<http://www.bolixhd.pl/>
www.ocieplenia.com.pl<http://www.ocieplenia.com.pl/>

From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Jerry Benton
Sent: Saturday, October 24, 2015 8:41 PM
To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info<mailto:mailscanner at lists.mailscanner.info>>
Subject: Re: upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3

What is the error return when you try to install the RPM? (Don’t use the install script again, just try to install the RPM)

-
Jerry Benton
www.mailborder.com<http://www.mailborder.com/>On Oct 24, 2015, at 2:38 PM, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl<mailto:marek.gorny at bolix.pl>> wrote:

I used install.sh script

Marek Górny

From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Jerry Benton
Sent: Saturday, October 24, 2015 8:36 PM
To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info<mailto:mailscanner at lists.mailscanner.info>>
Subject: Re: upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3

Did you use the install script or did you just install the RPM?


-
Jerry Benton
www.mailborder.com<http://www.mailborder.com/>On Oct 24, 2015, at 2:02 PM, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl<mailto:marek.gorny at bolix.pl>> wrote:

He
Glad to be here, my first mail so Welcome Everyone.
I try to upgrade MailScanner 4.84.6 to 4.85.2-3 and have some errors.
My system is SUSE 13.1 with postfix 2.9.6
My configuration and installation log is in attachments
I used install.sh script with optin to skip install MTA (i already have postfix installed)


[Bolix]

Bolix SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec, Poland
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiązań budowlanych.

[Bolix_Kampania] <http://www.chemiabudowlana.info/rankingi/ranking_producentow_systemow_ocieplen_2015/index>________________________________

Nr KRS: 0000230009 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20151024/1a38fd07/attachment-0001.html>


More information about the MailScanner mailing list