Mydoom

Peter Peters P.G.M.Peters at utwente.nl
Wed Jan 28 07:41:25 GMT 2004


On Tue, 27 Jan 2004 14:10:19 -0500, you wrote:

>Do you have a script that generates those stats? Is it specific to your
>language?

It is written in Dutch but you can look at the code and change the
comments.

It is a very fast hack and I really should rewrite it.

|#!/bin/sh
|#
|#
|# T.b.v. maandelijkse rapportage.
|# in de huidige directory staan de uitgepakte bestanden van vorige maand
|#
|#
|echo "Bestanden van vorige maand in de huidige directory?"
|sleep 5
|echo "OK, ik ga aan de slag"
|echo ""
|echo -n "Bepaal het echte aantal mailtjes: "
|grep from= * | wc -l
|echo -n "Bepaal het aantal spam-achtige mailtjes: "
|grep "Spam Actions" * | wc -l
|echo -n "Bepaal het aantal via ruleset's geblokkeerde mailtjes: "
|grep ruleset= * | wc -l
|echo    "Bepaal de laatste keer dat de F-Prot .DEF bestanden zijn geupdate: "
|ls -l /usr/local/f-prot/*.DEF
|echo "Geef de top 5 (en meer) van gevonden virussen:"
|grep MailScanner * | grep "found virus" | awk '{ print $11 }' | sort | uniq -c | sort -nr | head -10

(Remove the | at the beginning of the lines)

It expects the mail logfiles (and only those) in the current directory.

--
Peter Peters, senior netwerkbeheerder
Dienst Informatietechnologie, Bibliotheek en Educatie (ITBE)
Universiteit Twente,  Postbus 217,  7500 AE  Enschede
telefoon: 053 - 489 2301, fax: 053 - 489 2383, http://www.utwente.nl/civMore information about the MailScanner mailing list