Calling all translators

Dafydd Tomos dafydd.tomos at IMAGINET.CO.UK
Thu Jan 22 20:33:40 GMT 2004


On Jan 22, 2004, Julian Field wrote:

For the Welsh/English version

MCP:

-->8--
From: "MailScanner" <$localpostmaster>
To: $from
Subject: Cadwyd cynnwys gwaharddedig i'w adolygu/ Banned content stored for review
X-MailScanner: generated

Mae neges a ddanfonwyd i chi wedi rhoi| Our message content detectors have
ein canfyddwr cynnwys neges ar waith: | been triggered by a message you
                   | received:

 From: $from
 Subject: $subject
 Date: $date

Mae'r neges hwn wedi ei gadw er mwyn | This message has been quarantined
ei adolygu cyn ei ddosbarthu.     | for review before delivery.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau   | If you have any questions about this,
ynglyn â hyn, neu os ydych yn credu  | or you believe you have received
eich bod wedi derbyn y neges hon ar  | this message in error, please contact
gam, cysylltwch â gweinyddwyr system | the site system administrators.
y safle.

Mi fydd eich gweinyddwyr system angen | Your system administrators will need
gweld y wybodaeth ganlynol:      | the following information:

 Server name: $hostname
 Message id: $id
 Date code: $datenumber

-- 
MailScanner
Email Virus Scanner
www.mailscanner.info
Mae MailScanner yn diolch i gwmni Transtec Computers am eu cymorth.
MailScanner thanks transtec Computers for their support.
--8<--

Spam report:

-->8--
From: "MailScanner"<$localpostmaster>
To: $to
Subject: Ni ddosbarthwyd e-bost masnachol na ofynnwyd amdano/ Unsolicited commercial email not delivered
X-MailScanner: generated

Mae neges yr ydych wedií dderbyn wedi | Our UCE (spam) detectors have been
rhoi ein canfyddwyr UCE (sbam) ar   | triggered by a message you received:-
waith:-                |

 From: $from
 Subject: $subject
 Date: $date

Ni ddosbarthwyd y neges hon. Dyma'r  | This message has not been delivered.
canfyddwyr a roddwyd ar waith:    | The detectors that were triggered are:
$spamreport.

Mae'r neges a ddanfonwyd i chi wedi  | The message to you has been detected
ei ganfod fel sbam wedi ei seilio ar | as spam based on either its contents
naill ai gynnwys y neges neu'r    | or the mail server which sent the
gwasanaethydd e-bost a ddanfonodd y  | message to us, or both.
neges i ni, neu'r ddau.        |

Nid ydym yn derbyn e-bost masnachol na| We do not accept unsolicited
ofynnir amdano (sbam), ac rydym yn  | commercial (spam) e-mail and actively
cymryd camau gweithredol i'w atal.  | work to stop it.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau   | If you have any questions about this,
ynglyn â hyn, neu os ydych yn credu  | or you believe you have received
eich bod wedi derbyn y neges hon ar  | this message in error, please contact
gam, cysylltwch â gweinyddwyr system | the site system administrators.
y safle.

Mi fydd eich gweinyddwyr system angen | Your system administrators will need
gweld y wybodaeth ganlynol:      | the following information:

 Server name: $hostname
 Message id: $id
 Date code: $datenumber

-- 
MailScanner
Email Virus Scanner
www.mailscanner.info
Mae MailScanner yn diolch i gwmni Transtec Computers am eu cymorth.
MailScanner thanks transtec Computers for their support.
--8<--


-- 
Dafydd Tomos                Systems Administrator
                       Gweinyddwr Systemau
Imaginet Ltd              http://www.imaginet.co.uk/
More information about the MailScanner mailing list