SV: Calling all translators - swedish

Anders Andersson, IT anders.andersson at LTKALMAR.SE
Thu Jan 22 17:09:03 GMT 2004


Hi
Swedish translation and I have to admit it prolly took me 2 years to start
using swedish, hope its ok  :)
Swedish speaking ppl, pls make a check and if you find my translation bad
give me a hint and I notify Julian


MCP REPORT:##################################################

Från: "MailScanner" <$localpostmaster>
Till: $to
Ämne: Ej godkännt innehåll

Vår innehållsfiltrering regerade på följande e-post meddelande:-
  Från: $from
  Ämne: $subject
  Datum: $date
Meddelandet har lags i karantän för vidare kontroll innan det levereras.

Om ni har frågor eller tycker att ett fel har begåtts
kontakta domänens systemadministratör.

Följande information behövs för att snabbare kunna hantera frågan:
Server Namn: $hostname
Meddelande id: $id
Datum nummer: $datenumber

--
MailScanner
Email Virus Scanner
www.mailscanner.info

SPAM REPORT:##################################################

Från: "MailScanner" <$localpostmaster>
Till: $to
Ämne: Skräppost blockerat
X-MailScanner: generated

Vårt SPAM-skydd har blockerat ett meddelande adresserat till er:-
   Från: $from
   Ämne: $subject
   Datum: $date
Meddelandet har tagits bort. Följande meddelande har genererats.
$spamreport.

Meddelandet har blivit klassat som skräppost (SPAM) baserat på innehållet
eller av sändande server.

Domänen accepterar inte skräppost (SPAM) och arbetar aktivt för att stoppa
det.

Om ni har frågor eller tycker att ett fel har begåtts
kontakta domänens systemadministratör.

--
MailScanner
Email Virus Scanner
www.mailscanner.info

##################################################


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Julian Field [mailto:mailscanner at ECS.SOTON.AC.UK] 
Skickat: den 22 januari 2004 11:24
Till: MAILSCANNER at JISCMAIL.AC.UK
Ämne: Calling all translators

For the new "notify" action, I need the translated version of the spam and
mcp reports that it can generate. If you could translate these into all
your favourite languages, I would be really grateful.

If you translate it into a language which you have not been speaking since
the age of 1, please point that out so I can sort out multiple translations.

Thanks folks!
More information about the MailScanner mailing list