<div dir="ltr">How much memory do you have, and how much is in use?</div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-05-16 3:50 GMT-04:00 Marek Górny <span dir="ltr"><<a href="mailto:marek.gorny@bolix.pl" target="_blank">marek.gorny@bolix.pl</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div lang="PL">
<div class="gmail-m_3056202253826412405WordSection1">
<p class="MsoNormal">Hi,<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal">After upgrade to 5.0.7-3 on Linux SUSE leap 42.3 I have error<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">MailScanner –lint:<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal">fork: Cannot allocate memory at /usr/share/MailScanner/perl/<wbr>MailScanner/SMDiskStore.pm line 498.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">Could be connected some how with uprade from 5.0.7.2?<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">I use ./install.sh –update to run upgrade<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">Kind Regards<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="color:black">Marek Górny<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="color:black">IT Specialist<u></u><u></u></span></b></p>
</div>

<p><img src="https://bolix.pl/uploads/misc/logo.gif" alt="Bolix" width="92" height="23" longdesc="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GKDahDfTz61dbyoi5kVGaCKtKtQE1baCWuzG9n-9mHmro9nGvw=s0-d-e1-ft#http://logo.JPG"></p>
<p><strong><font face="Calibri">Bolix SA</font></strong><font face="Calibri"><br>
<font size="-1">Ul. Stolarska 8<br>
34-300 Żywiec, Poland<br>
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej, <br>
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.<br>
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiązań budowlanych.</font></font><br>
</p>
<p><a href="https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-laureatem-teraz-polska/75" title="Bolix Teraz Polska" target="_blank"><img src="https://bolix.pl/uploads/misc/Stopka_Teraz_Polska_1.jpg" alt="Bolix_Teraz_Polska" width="454" height="76" longdesc="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/xSKoaWew89zOvAw4oJ_yEDRJRf_-QaO7mAjNfvF45zvU0McIoe9_P_afc33l4nJp7g=s0-d-e1-ft#http://BolixTerazPolska.JPG"></a></p>
<hr>
<p><font size="-1" face="Calibri">Nr KRS: 0000230009  - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
<br>
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego <br>
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697</font></p>
<p><font face="Calibri"><font size="-2"><strong>UWAGA: </strong>Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
 omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który
 otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.<strong><br>
<br>
ATTENTION:  </strong>The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in
 reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
</font></font><font size="-1"><br>
</font></p>
<p><font color="#009933" size="-1" face="Calibri"><img src="https://bolix.pl/uploads/misc/1327933481_55480700.jpg" alt="Las" width="24" height="27" longdesc="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/pZ9rKcJKS7_zpnq2IH_IouQJKEuYJ5fE4_vIBU2Uw1dMZfld=s0-d-e1-ft#http://las.GIF"> Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment
 before printing this Email</font></p>
</div>

<br><br>
<br>
-- <br>
MailScanner mailing list<br>
<a href="mailto:mailscanner@lists.mailscanner.info">mailscanner@lists.mailscanner.<wbr>info</a><br>
<a href="http://lists.mailscanner.info/mailman/listinfo/mailscanner" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.mailscanner.info/<wbr>mailman/listinfo/mailscanner</a><br>
<br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Shawn Iverson, CETL<div>Director of Technology</div><div>Rush County Schools</div><div>765-932-3901 x1171</div><div><a href="mailto:iversons@rushville.k12.in.us" target="_blank">iversons@rushville.k12.in.us</a></div><div><br></div><div><img src="https://docs.google.com/uc?export=download&id=0Bw5iD0ToYvs_cy1OZFNIZ0drYVU&revid=0Bw5iD0ToYvs_UitIcHVIWkJVVTl2VGpxVUE0d0FQcHBIRXk4PQ" width="96" height="96" style="font-size:12.8px"><img src="https://docs.google.com/uc?export=download&id=0Bw5iD0ToYvs_Zkh4eEs3R01yWXc&revid=0Bw5iD0ToYvs_QWpBK2Y2ajJtYjhOMDRFekZwK2xOamk5Q3Y0PQ" width="89" height="96"></div><div><img src="https://docs.google.com/uc?export=download&id=1aBrlQou4gjB04FY-twHN_0Dn3GHVNxqa&revid=0Bw5iD0ToYvs_RnQ0eDhHcm95WHBFdkNRbXhQRXpoYkR6SEEwPQ" style="font-size:12.8px"><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div>