<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
span.shorttext
        {mso-style-name:short_text;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="PL" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal">Hi,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">I have a MailScanner 5.0.6-4 with postfix 3.2.0 on OpenSUSE Leap 42.3<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Problem is when I disable postfix service and run mailscanner service then port 25 not listening (telnet localhost 25 Connection refused)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">I have to start postfix service (systemctl start postfix.service) to listen on port 25.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">What i've done wrong, I may have missed something? <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Steps I took:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">1. Install OpenSUSE Leap 42.3 (with postfix 42.3)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">2. Install MailScanner 5.0.6-4 using install.sh with all defaults<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">3. Enable MailScanner (/etc/MailScanner/defaults)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">4. Disable postfix (systemctl disable postfix.service)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">5. Enable MailScanner (systemctl enable mailscanner.service and systemctl start mailscanner.service)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">systemctl status mailscanner.service<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> mailscanner.service - LSB: MailScanner daemon<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">   Loaded: loaded (/usr/lib/MailScanner/init/ms-init; enabled; vendor preset: disabled)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">   Active: active (running) since Mon 2017-09-04 12:01:42 CEST; 24min ago<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">  Process: 18503 ExecStop=/usr/lib/MailScanner/init/ms-init stop (code=exited, status=0/SUCCESS)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">  Process: 18611 ExecStart=/usr/lib/MailScanner/init/ms-init start (code=exited, status=0/SUCCESS)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">    Tasks: 6 (limit: 512)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">   CGroup: /system.slice/mailscanner.service<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">           <span style="font-family:"Arial",sans-serif"></span>19125 MailScanner: master process sleeping<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">           <span style="font-family:"Arial",sans-serif"></span>19126 MailScanner: waiting for messages<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">           <span style="font-family:"Arial",sans-serif"></span>19130 MailScanner: waiting for messages<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">           <span style="font-family:"Arial",sans-serif"></span>19131 MailScanner: waiting for messages<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">           <span style="font-family:"Arial",sans-serif"></span>19132 MailScanner: waiting for messages<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">           19134 MailScanner: waiting for messages<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">MailScanner --lint<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Trying to setlogsock(unix)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Reading configuration file /etc/MailScanner/MailScanner.conf<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Reading configuration file /etc/MailScanner/conf.d/README<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Read 1501 hostnames from the phishing whitelist<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Read 12428 hostnames from the phishing blacklists<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Checking version numbers...<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Version number in MailScanner.conf (5.0.6) is correct.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Your envelope_sender_header in spamassassin.conf is correct.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">MailScanner setting GID to  (51)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">MailScanner setting UID to  (51)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Checking for SpamAssassin errors (if you use it)...<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Using SpamAssassin results cache<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Connected to SpamAssassin cache database<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">SpamAssassin reported no errors.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Connected to Processing Attempts Database<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Created Processing Attempts Database successfully<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">There are 0 messages in the Processing Attempts Database<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Using locktype = posix<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">MailScanner.conf says "Virus Scanners = f-secure clamav"<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Found these virus scanners installed: f-secure, clamavmodule, clamd<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">===========================================================================<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Filename Checks: Windows/DOS Executable (1 eicar.com)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Other Checks: Found 1 problems<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Virus and Content Scanning: Starting<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">===========================================================================<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">If any of your virus scanners (f-secure,clamavmodule,clamd)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">are not listed there, you should check that they are installed correctly<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">and that MailScanner is finding them correctly via its virus.scanners.conf.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Regards<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-line-height-alt:1.15pt"><b><span lang="EN-US" style="color:black;mso-fareast-language:PL">Marek</span></b><span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
</div>
<basefont size="2">
<p><img src="https://bolix.pl/uploads/misc/logo.gif" alt="Bolix" width="92" height="23" longdesc="logo.JPG"></p>
<p><strong><font face="Calibri">Bolix SA</font></strong><font face="Calibri"><br>
<font size="-1">Ul. Stolarska 8<br>
34-300 Żywiec, Poland<br>
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej, <br>
specjalizującym się w produkcji systemw elewacyjnych.<br>
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiąza budowlanych.</font></font><br>
</p>
<p><a href="https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-laureatem-teraz-polska/75" title="Bolix Teraz Polska"><img src="https://bolix.pl/uploads/misc/Stopka_Teraz_Polska_1.jpg" alt="Bolix_Teraz_Polska" width="454" height="76" longdesc="BolixTerazPolska.JPG"></a></p>
<hr>
<p><font size="-1" face="Calibri">Nr KRS: 0000230009  - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
<br>
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego <br>
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697</font></p>
<p><font face="Calibri"><font size="-2"><strong>UWAGA: </strong>Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do ktrego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
 omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działa w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, ktry
 otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.<strong><br>
<br>
ATTENTION:  </strong>The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in
 reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
</font></font><font size="-1"><br>
</font></p>
<p><font color="#009933" size="-1" face="Calibri"><img src="https://bolix.pl/uploads/misc/1327933481_55480700.jpg" alt="Las" width="24" height="27" longdesc="las.GIF"> Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment
 before printing this Email</font></p>
</body>
</html>