Hi,<div><br></div><div>I&#39;m having trouble with some emails crashing mailscanner with the following output while running /usr/sbin/mailscanner --debug</div><div><br></div><div><div> <font face="courier new, monospace">/usr/sbin/MailScanner --debug</font></div>
<div><font face="courier new, monospace"><br></font></div><div><font face="courier new, monospace">In Debugging mode, not forking...</font></div><div><font face="courier new, monospace">Trying to setlogsock(unix)</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">Building a message batch to scan...</font></div><div><font face="courier new, monospace">Have a batch of 1 message.</font></div><div><font face="courier new, monospace">Insecure dependency in open while running with -T switch at /usr/lib/perl/5.12/IO/File.pm line 63.</font></div>
<div><br></div><div>I&#39;m running mailscanner on ubuntu 10.10 and runnig mailscanner --version returns:</div><div><font face="courier new, monospace"><br></font></div><div><div><font face="courier new, monospace">Running on</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">Linux skynet 3.0.0-15-generic-pae #26-Ubuntu SMP Fri Jan 20 17:07:31 UTC 2012 i686 athlon i386 GNU/Linux</font></div><div><font face="courier new, monospace">This is Perl version 5.012004 (5.12.4)</font></div>
<div><font face="courier new, monospace"><br></font></div><div><font face="courier new, monospace">This is MailScanner version 4.84.5</font></div><div><font face="courier new, monospace">Module versions are:</font></div><div>
<font face="courier new, monospace">1.00    AnyDBM_File</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.30    Archive::Zip</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.23    bignum</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.17    Carp</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">2.024   Compress::Zlib</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.119   Convert::BinHex</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.17    Convert::TNEF</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">2.125   Data::Dumper</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.30    Date::Parse</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.03    DirHandle</font></div><div>
<font face="courier new, monospace">1.06    Fcntl</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.78    File::Basename</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.18    File::Copy</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.02    FileHandle</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">2.08_01 File::Path</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.22    File::Temp</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.92    Filesys::Df</font></div><div>
<font face="courier new, monospace">3.68    HTML::Entities</font></div><div><font face="courier new, monospace">3.68    HTML::Parser</font></div><div><font face="courier new, monospace">3.57    HTML::TokeParser</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">1.25_02 IO</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.14    IO::File</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.13    IO::Pipe</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.08    Mail::Header</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">1.89_01 Math::BigInt</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.24    Math::BigRat</font></div><div><font face="courier new, monospace">3.08    MIME::Base64</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">5.502   MIME::Decoder</font></div><div><font face="courier new, monospace">5.502   MIME::Decoder::UU</font></div><div><font face="courier new, monospace">5.502   MIME::Head</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">5.502   MIME::Parser</font></div><div><font face="courier new, monospace">3.08    MIME::QuotedPrint</font></div><div><font face="courier new, monospace">5.502   MIME::Tools</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">0.14    Net::CIDR</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.25    Net::IP</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.19    OLE::Storage_Lite</font></div><div>
<font face="courier new, monospace">1.04    Pod::Escapes</font></div><div><font face="courier new, monospace">3.14    Pod::Simple</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.19    POSIX</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.22    Scalar::Util</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">1.87_01 Socket</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.22    Storable</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.4     Sys::Hostname::Long</font></div><div>
<font face="courier new, monospace">0.27    Sys::Syslog</font></div><div><font face="courier new, monospace">missing Test::Pod</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.94    Test::Simple</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.9719  Time::HiRes</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">1.02    Time::localtime</font></div><div><font face="courier new, monospace"><br></font></div><div><font face="courier new, monospace">Optional module versions are:</font></div><div>
<font face="courier new, monospace">1.54    Archive::Tar</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.23    bignum</font></div><div><font face="courier new, monospace">missing Business::ISBN</font></div><div><font face="courier new, monospace">missing Business::ISBN::Data</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">missing Data::Dump</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.82    DB_File</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.33    DBD::SQLite</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.616   DBI</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">1.16    Digest</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.03    Digest::HMAC</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.39    Digest::MD5</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.13    Digest::SHA1</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">missing Encode::Detect</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.17010 Error</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.27    ExtUtils::CBuilder</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">2.21    ExtUtils::ParseXS</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.38    Getopt::Long</font></div><div><font face="courier new, monospace">missing Inline</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">1.08    IO::String</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.10    IO::Zlib</font></div><div><font face="courier new, monospace">missing IP::Country</font></div><div><font face="courier new, monospace">missing Mail::ClamAV</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">3.003002        Mail::SpamAssassin</font></div><div><font face="courier new, monospace">v2.007  Mail::SPF</font></div><div><font face="courier new, monospace">missing Mail::SPF::Query</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">0.3603  Module::Build</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.21    Net::CIDR::Lite</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.66    Net::DNS</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">missing Net::DNS::Resolver::Programmable</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.4001  Net::LDAP</font></div><div><font face="courier new, monospace"> 4.044  NetAddr::IP</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">missing Parse::RecDescent</font></div><div><font face="courier new, monospace">missing SAVI</font></div><div><font face="courier new, monospace">3.17    Test::Harness</font></div><div>
<font face="courier new, monospace">missing Test::Manifest</font></div><div><font face="courier new, monospace">2.02    Text::Balanced</font></div><div><font face="courier new, monospace">1.58    URI</font></div><div><font face="courier new, monospace">0.82    version</font></div>
<div><font face="courier new, monospace">missing YAML</font></div></div><div><br></div><div>Any ideas?</div><div><br></div><div>Thanks,</div>-- <br>Christian De Kievit<br>
</div>