FW: ClamAV Perl module not found

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Wed Oct 10 07:09:50 UTC 2018


Hi,
I have install perl-Mail-ClamAV-0.29-2.x86_64.rpm package with --nodeps option.
Now i can see package:

# rpm -q -l -p perl-Mail-ClamAV-0.29-2.x86_64.rpm
/usr/lib64/perl5/vendor_perl/Mail
/usr/lib64/perl5/vendor_perl/Mail/ClamAV.pm
/usr/lib64/perl5/vendor_perl/auto/Mail
/usr/lib64/perl5/vendor_perl/auto/Mail/ClamAV
/usr/lib64/perl5/vendor_perl/auto/Mail/ClamAV/ClamAV.bs
/usr/lib64/perl5/vendor_perl/auto/Mail/ClamAV/ClamAV.so
/usr/share/doc/perl-Mail-ClamAV-0.29
/usr/share/doc/perl-Mail-ClamAV-0.29/Changes
/usr/share/doc/perl-Mail-ClamAV-0.29/INSTALL
/usr/share/doc/perl-Mail-ClamAV-0.29/MANIFEST
/usr/share/doc/perl-Mail-ClamAV-0.29/META.yml
/usr/share/doc/perl-Mail-ClamAV-0.29/README
/usr/share/man/man3/Mail::ClamAV.3pm.gz

But still in MailScanner no results:
MailScanner -v
missing Mail::ClamAV


Marek Górny
Specjalista ds. informatyki/
IT Specialist

-----Original Message-----
From: Marek Górny
Sent: Tuesday, October 9, 2018 8:59 AM
To: 'MailScanner Discussion' <mailscanner at lists.mailscanner.info>
Subject: RE: ClamAV Perl module not found

Hi,
Yes clamav-devel is installed.

Marek
-----Original Message-----
From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Mark Sapiro
Sent: Monday, October 8, 2018 8:38 PM
To: mailscanner at lists.mailscanner.info
Subject: Re: ClamAV Perl module not found

On 10/08/2018 11:26 AM, Marek Górny wrote:
> I know, but I have ClamAV 0.100.1 already installed and is working
> well;)


Have you also installed clamav-devel? See <https://github.com/MailScanner/v5/issues/132#issuecomment-354031101>.

--
Mark Sapiro <mark at msapiro.net>    The highway is for gamblers,
San Francisco Bay Area, California  better use your sense - B. Dylan


--
MailScanner mailing list
mailscanner at lists.mailscanner.info
http://lists.mailscanner.info/mailman/listinfo/mailscanner

[Bolix]

[BO_Lokalizacja]    [RODO] <https://bolix.pl/pl/page/14> [Teraz_Polska] <https://bolix.pl/pl/open-file/1098>
[Facebook]<https://www.facebook.com/bolixsa>

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email


More information about the MailScanner mailing list