ClamAV Perl module not found

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Mon Oct 8 18:26:40 UTC 2018


I know, but I have ClamAV 0.100.1 already installed and is working well;)


Marek Górny

> Wiadomość napisana przez Mark Sapiro <mark at msapiro.net> w dniu 08.10.2018, o godz. 19:27:
>
>> On 10/08/2018 02:32 AM, Marek Górny wrote:
>>
>> When I try to install using CPAN:
>>
>> Configuring C/CO/CONVERTER/Mail-ClamAV-0.29.tar.gz with Makefile.PL
>>
>> The clamav version you are using is too old. Please upgrade to at least
>> 0.95.1
>
>
> Apparently you can't install Mail::ClamAV via CPAN because your base
> ClamAV installation is too old. You need to upgrade that first. I don't
> know how to do that on OpenSUSE, but
> <https://software.opensuse.org/package/clamav> may help.
>
> --
> Mark Sapiro <mark at msapiro.net>    The highway is for gamblers,
> San Francisco Bay Area, California  better use your sense - B. Dylan
>
>
> --
> MailScanner mailing list
> mailscanner at lists.mailscanner.info
> http://lists.mailscanner.info/mailman/listinfo/mailscanner
>
[Bolix]

[BO_Lokalizacja]    [RODO] <https://bolix.pl/pl/page/14> [Teraz_Polska] <https://bolix.pl/pl/open-file/1098>
[Facebook]<https://www.facebook.com/bolixsa>

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email


More information about the MailScanner mailing list