ClamAV Perl module not found

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Mon Oct 8 09:32:00 UTC 2018


Hi,
OpenSUSE Leap 15 with MailScanner 5.1.1 , Postfix 3.3.1 and perl 5.26, ClamAV 0.100.1
I have problem with clamAV module:

Oct 08 11:04:02 mail2 MailScanner[23932]: ClamAV Perl module not found
MailScanner -v:
missing Mail::ClamAV

When I try to install using CPAN:
Configuring C/CO/CONVERTER/Mail-ClamAV-0.29.tar.gz with Makefile.PL
The clamav version you are using is too old. Please upgrade to at least 0.95.1
No 'Makefile' created CONVERTER/Mail-ClamAV-0.29.tar.gz
 /usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- NOT OK
Failed during this command:
CONVERTER/Mail-ClamAV-0.29.tar.gz      : writemakefile NO -- No 'Makefile' created

Using rpm:
rpm -i perl-Mail-ClamAV-0.29-2.x86_64.rpm.1
error: Failed dependencies:
    perl >= 0:5.006001 is needed by perl-Mail-ClamAV-0.29-2.x86_64

there was a thread on github:
https://github.com/MailScanner/v5/issues/132


Any advice, please?
Thanks
Marek


[Bolix]

[BO_Lokalizacja]    [RODO] <https://bolix.pl/pl/page/14>  [Teraz_Polska] <https://bolix.pl/pl/open-file/1098>
[Facebook]<https://www.facebook.com/bolixsa>

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20181008/38b51aaa/attachment.html>


More information about the MailScanner mailing list