ver 5.0.7.3 fork: Cannot allocate memory

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Wed May 16 12:41:02 UTC 2018


Top:
%Cpu(s): 0.2 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem:  4046404 total, 3569700 used,  476704 free,    8 buffers
KiB Swap: 2103292 total, 1913020 used,  190272 free.  932044 cached Mem

Free:
        total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     3951    3486    465     11     0    910
-/+ buffers/cache:    2576    1375
Swap:     2053    1868    185

Vmstat:
   4046404 K total memory
   3570208 K used memory
   2103764 K active memory
   1324980 K inactive memory
    476196 K free memory
      8 K buffer memory
    932156 K swap cache
   2103292 K total swap
   1913020 K used swap
    190272 K free swap
    36421 non-nice user cpu ticks
     8058 nice user cpu ticks
    17102 system cpu ticks
   4099038 idle cpu ticks
     6078 IO-wait cpu ticks
      0 IRQ cpu ticks
     591 softirq cpu ticks
      0 stolen cpu ticks
  13978809 pages paged in
   7756885 pages paged out
    38651 pages swapped in
    581323 pages swapped out
   3620127 interrupts
   7083787 CPU context switches
  1526453531 boot time
    39730 forks


From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Shawn Iverson
Sent: Wednesday, May 16, 2018 2:08 PM
To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
Subject: Re: ver 5.0.7.3 fork: Cannot allocate memory

How much memory do you have, and how much is in use?

2018-05-16 3:50 GMT-04:00 Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl<mailto:marek.gorny at bolix.pl>>:
Hi,
After upgrade to 5.0.7-3 on Linux SUSE leap 42.3 I have error

MailScanner –lint:
fork: Cannot allocate memory at /usr/share/MailScanner/perl/MailScanner/SMDiskStore.pm line 498.

Could be connected some how with uprade from 5.0.7.2?

I use ./install.sh –update to run upgrade[Bolix]

Bolix SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec, Poland
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiązań budowlanych.

[Bolix_Teraz_Polska]<https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-laureatem-teraz-polska/75>

________________________________

Nr KRS: 0000230009 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20180516/17ed2a46/attachment.html>


More information about the MailScanner mailing list