Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Mon Sep 4 12:27:11 UTC 2017


ok thanks a lot,
so both services shoud be run to process emails;

Restarting mailscanner.service i also noticed (don't now is normal):

Sep 04 14:05:29 mail2 ms-init[10821]: rsync: send_files failed to open "/var/spool/MailScanner/incoming/SpamAssassin-Temp/MoeRrUXo0p.virus": Operation not permitted (1)
Sep 04 14:05:29 mail2 ms-init[10821]: rsync: send_files failed to open "/var/spool/MailScanner/incoming/SpamAssassin-Temp/a8Y6q9zHFA.virus": Operation not permitted (1)
Sep 04 14:05:29 mail2 ms-init[10821]: rsync: send_files failed to open "/var/spool/MailScanner/incoming/SpamAssassin-Temp/pvaBzX5M2u.virus": Operation not permitted (1)
Sep 04 14:05:29 mail2 ms-init[10821]: rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c (1165) [sender=3.1.0]

checking out what's in the files:

usr/lib/MailScanner/wrapper/f-secure-wrapper /opt/f-secure/fsav /var/spool/MailScanner/incoming/SpamAssassin-Temp/*
F-Secure Anti-Virus CLI version 1.0 build 0069

Scan started at Mon Sep 4 14:11:02 2017
Database version: 2017-09-04_08

MoeRrUXo0p.virus: Infected: EICAR-Test-File (not a virus) [Aquarius]
a8Y6q9zHFA.virus: Infected: EICAR-Test-File (not a virus) [Aquarius]
pvaBzX5M2u.virus: Infected: EICAR-Test-File (not a virus) [Aquarius]

Scan ended at Mon Sep 4 14:11:02 2017
3 files scanned
3 files infectedRegards
Marek Górny

-----Original Message-----
From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info] On Behalf Of Antony Stone
Sent: Monday, September 4, 2017 1:39 PM
To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
Subject: Re: Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening

On Monday 04 September 2017 at 13:32:59, Marek Górny wrote:

> Please correct me if I'm wrong:
> When i run mailscanner.service he should check postfix and his
> services (when MTA is set to postfix od course)?

No; you need to start the postfix services, and you also need to start the mailscanner service.

MailScanner will not start postfix for you (you might not want it to start under some circumstances), and will run quite happily with postfix stopped (processing any emails which happen to be in the incoming queue, for example).

For debugging purposes it is often very useful to:

 - stop mailscanner and start postfix
 - send an email and ensure that it is received
 - check that it is placed in the incoming queue

 - then stop postfix and start mailscanner
 - check that the mail is found in the incoming queue and processed
 - check that the mail gets put into the outbound queue

 - then restart postfix and check that the email is found and delivered

If the processes were interconnected so that starting mailscanner automatically started postfix you couldn't do this sort of thing.


Regards,

Antony.

> -----Original Message-----
> From: MailScanner
> [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info]
> On Behalf Of Antony Stone Sent: Monday, September 4, 2017 1:23 PM
> To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
> Subject: Re: Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening
>
> On Monday 04 September 2017 at 13:15:10, Marek Górny wrote:
> > with postfix.service stoped:
> >
> > netstat -lpn | grep 25
>
> (no TCP socket listening on port 25 in output displayed)
>
> > and when postfix.service is started:
> > netstat -lpn | grep 25
> > tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*
> > LISTEN
> >
> >   31008/master
>
> Okay, so that shows that when postfix is started, you have a process called
> "master" (which is standard for postfix), with PID 31008 on this occasion,
> listening on port 25.
>
> When postfix is not started, you have nothing listening on port 25.
>
> I realised after sending my last email that a better command to use is:
>
> # netstat -lptn | grep :25
>
> The "t" option restricts the output to TCP sockets only, and the colon in
> the grep makes sure you only match port numbers.
>
>
> But anyway, I think this has shown that postfix is indeed listening on port
> 25, and if you stop it, nothing is listening on port 25.
>
>
> Regards,
>
>
> Antony.
>
> > -----Original Message-----
> > From: MailScanner
> > [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info]
> > On Behalf Of Antony Stone Sent: Monday, September 4, 2017 1:05 PM
> > To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
> > Subject: Re: Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening
> >
> > On Monday 04 September 2017 at 12:57:52, Marek Górny wrote:
> > > On my "prod version" OpenSUSE 13.2 with MailScanner 4.85.2
> > > postfix.service is disabled:
> > >
> > > and port 25 is listening:
> > >
> > > netstat -an |grep 25
> > > tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*
> > > LISTEN
> >
> > Please add a "p" option and show us the output (as root):
> >
> > # netstat -lpn | grep 25
> >
> >
> > Antony.

--
"Remember: the S in IoT stands for Security."

 - Jan-Piet Mens

                          Please reply to the list;
                             please *don't* CC me.


--
MailScanner mailing list
mailscanner at lists.mailscanner.info
http://lists.mailscanner.info/mailman/listinfo/mailscanner

[Bolix]

Bolix SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec, Poland
Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości rozwiązań budowlanych.

[Bolix_Teraz_Polska]<https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-laureatem-teraz-polska/75>

________________________________

Nr KRS: 0000230009 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email


More information about the MailScanner mailing list