Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening

Shawn Iverson iversons at rushville.k12.in.us
Mon Sep 4 11:38:06 UTC 2017


No, MailScanner is decoupled from the MTA (at least in version 5).

On Mon, Sep 4, 2017 at 7:32 AM, Marek Górny <marek.gorny at bolix.pl> wrote:

> Please correct me if I'm wrong:
> When i run mailscanner.service he should check postfix and his services
> (when MTA is set to postfix od course)?
>
> Marek Górny
>
>
> -----Original Message-----
> From: MailScanner [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.
> mailscanner.info] On Behalf Of Antony Stone
> Sent: Monday, September 4, 2017 1:23 PM
> To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
> Subject: Re: Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening
>
> On Monday 04 September 2017 at 13:15:10, Marek Górny wrote:
>
> > with postfix.service stoped:
> >
> > netstat -lpn | grep 25
>
> (no TCP socket listening on port 25 in output displayed)
>
> > and when postfix.service is started:
> > netstat -lpn | grep 25
> > tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*
> LISTEN
> >   31008/master
>
> Okay, so that shows that when postfix is started, you have a process
> called "master" (which is standard for postfix), with PID 31008 on this
> occasion, listening on port 25.
>
> When postfix is not started, you have nothing listening on port 25.
>
> I realised after sending my last email that a better command to use is:
>
> # netstat -lptn | grep :25
>
> The "t" option restricts the output to TCP sockets only, and the colon in
> the grep makes sure you only match port numbers.
>
>
> But anyway, I think this has shown that postfix is indeed listening on
> port 25,
> and if you stop it, nothing is listening on port 25.
>
>
> Regards,
>
>
> Antony.
>
> > -----Original Message-----
> > From: MailScanner
> > [mailto:mailscanner-bounces+marek.gorny=bolix.pl at lists.mailscanner.info]
> > On Behalf Of Antony Stone Sent: Monday, September 4, 2017 1:05 PM
> > To: MailScanner Discussion <mailscanner at lists.mailscanner.info>
> > Subject: Re: Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening
> >
> > On Monday 04 September 2017 at 12:57:52, Marek Górny wrote:
> > > On my "prod version" OpenSUSE 13.2 with MailScanner 4.85.2
> > > postfix.service is disabled:
> > >
> > > and port 25 is listening:
> > >
> > > netstat -an |grep 25
> > > tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*
> > > LISTEN
> >
> > Please add a "p" option and show us the output (as root):
> >
> > # netstat -lpn | grep 25
> >
> >
> > Antony.
>
> --
> I thought I had type A blood, but it turned out to be a typo.
>
>                          Please reply to the
> list;
>                             please *don't* CC
> me.
>
>
> --
> MailScanner mailing list
> mailscanner at lists.mailscanner.info
> http://lists.mailscanner.info/mailman/listinfo/mailscanner
>
> [Bolix]
>
> Bolix SA
> Ul. Stolarska 8
> 34-300 Żywiec, Poland
> Bolix S.A. jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej,
> specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych.
> Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem najwyższej jakości
> rozwiązań budowlanych.
>
> [Bolix_Teraz_Polska]<https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-
> laureatem-teraz-polska/75>
>
> ________________________________
>
> Nr KRS: 0000230009 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
> VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697
>
> UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
> podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
> przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
> przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
> podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
> osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
> korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
> nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
>
> ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or
> entity to which it is addressed and may contain confidential and/or
> privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use
> of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or
> entity other than the intended recipient is not permitted. If you received
> this in error, please contact the sender and delete the material from any
> computer.
>
> [Las] Proszę pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please
> Consider the Environment before printing this Email
>
>
> --
> MailScanner mailing list
> mailscanner at lists.mailscanner.info
> http://lists.mailscanner.info/mailman/listinfo/mailscanner
>
>


-- 
Shawn Iverson, CETL
Director of Technology
Rush County Schools
765-932-3901 x271
iversons at rushville.k12.in.us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20170904/b307bc14/attachment.html>


More information about the MailScanner mailing list