No subject

Mogens Melander mogens at fumlersoft.dk
Thu Oct 31 00:02:53 GMT 2013


Guys,

Did I miss something? I got this in my inbox today,
and thats clearly a very poor phishing attempt.

</head><frameset cols="270, *" id="fs1">
<frame src="left_main.php" name="left" frameborder="1">
<frame src="right_main.php" name="right" frameborder="1">
<noframes>

I think I have all scanners 0N, local and remote ??

The offending text "Vi afg�r, at nogen kan bruge dit kort uden din
tilladelse. Til din beskyttelse, har vi sp�rret dit kreditkort. For at
reaktivere dit kort:<br> -
�ben, vil du blive bedt om at f�lge et s�t af instruktioner. <br> Bem�rk:
Hvis dette ikke er afsluttet, vil vi blive tvunget til p� ubestemt tid
afbryde dit
kort, fordi det kan bruges til svindel."

In very poor Danish language.

Me, personally, I don't give a .... about stuff like this, but
there are causalities in this war.

If you need information, I will not delete the thing for a few days.

-- 
Mogens Melander
+66 8701 33224

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.More information about the MailScanner mailing list